Show Jumping, 20th October 2019

70cm
1stAlice OwenCobsmopolitan
2ndJane AshmoreTodd
3rdAshley Daniel
4thLauren MossMr Wizard
5thBeth WallJack
6thAmy HulmeChip
80cm
1stElla BuchananJohnny Hero (Coal)
2ndGwen RobinsonJosie
3rdKath TruemanCrystal Gem
4thOlivia PeckCrystal
5thKi AshmoreEnya
6thJane AshmoreTodd
90cm
1stAlexia SchwarzElita(NM)
2ndEmma LawtonMilly
3rdEmma LawtonHoney
4thRachel DonovanHolly
=5thGwen RobinsonJosie
=5thAbby ToddMurphy
1m
1stAlexia SchwarzElita(NM)
2ndEmma LawtonWill
3rdLexie ToppingGerry
4thAbby ToddMurphy
5thRebecca BushCracker
6thKate HassettFinn
1m10
1stAlison UnwinRongai
2ndHattie McCanceDanny
3rdHattie McCanceDanny(?)

Comments are closed.